Doe een schenking of een legaat

Als gevolg van de besparingspolitiek van de Federale Staat en andere Overheden, zijn wij financieel bijna exclusief afhankelijk van de opbrengst van de ticketverkoop en… van uw vrijgevigheid om de Middagconcerten in stand te houden.

Doe een storting op rekening BE73 4279 1475 9160 op naam van de Middagconcerten met vermelding “Gift”.

  • Vanaf € 15, wordt u lid van de Middagconcerten.
  • Vanaf € 40, wordt u een vriend ven de Middagconcerten met vermelding van uw naam in het programmaboekje.

Om de continuïteit van de Middagconcerten te garanderen kunt u uw erfenis legateren aan de vereniging, die daarop slechts een verminderd erfrecht dient te betalen. Uw notaris kan u in deze materie adviseren.

Van harte dank bij voorbaat.

  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten
  • Concerts de Midi - Middagconcerten